picture on Kerstin

Juristfirman Kerstin Sundberg

Juristfirman drivs av mig, Kerstin Sundberg, med huvudsaklig verksamhet i Märsta och i mindre skala i Vadstenaområdet. I mer än fyrtio år har jag arbetat som jurist inom ett brett juridiskt fält. Min verksamhet kännetecknas av hög ambitionsnivå och servicekänsla. Mitt måtto är att möta varje klient på ett personligt sätt och se varje individ och vad den behöver. Flera har uttryckt att det känns nästan familjärt att komma till mig. För verksamhetsområden se fliken ovan.